Ochrona danych osobowych

  Masterlife Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest dostawcą Dietly i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas przetwarzania.

  Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

  Tomasz Markiewka

  adres do korespondencji:

  Masterlife Solutions Sp. z o. o.

  ul. Chłodna 51

  00-867 Warszawa

  Dokumenty