Kalkulator BMI

Oblicz wskaźnik masy ciała

Masz pytania?

Porozmawiaj z nami na chacie

Podaj swoją wagę oraz wzrost

Potrzebujemy tych informacji, aby obliczyć Twój wskaźnik BMI.

Waga (kg)

Wzrost (cm)

Twoje BMI :

Kalkulator BMI

Kalkulator BMI online to narzędzie internetowe, które służy do obliczania wskaźnika masy ciała (BMI), który jest używany do oceny, czy dana osoba ma prawidłową masę ciała, niedowagę, nadwagę lub otyłość. Aby obliczyć swoje BMI, należy podać swoją wagę i wzrost, a kalkulator obliczy wynik i wyświetli go wraz z odpowiednią kategorią wagową. Należy jednak pamiętać, że BMI to tylko jeden ze sposobów oceny masy ciała i nie uwzględnia takich czynników jak proporcje między mięśniami a tłuszczem czy budową ciała. Dlatego też, jeśli masz wątpliwości co do swojej wagi, najlepiej skonsultować się z lekarzem lub dietetykiem.

Czym jest wskaźnik BMI?

Wskaźnik BMI (ang. Body Mass Index) to jedna z metod oceny masy ciała, która bierze pod uwagę wagę i wzrost osoby. Jest to stosunkowo prosty sposób, który pozwala szybko oszacować, czy dana osoba ma prawidłową masę ciała. Wskaźnik BMI został po raz pierwszy opracowany w roku 1832 przez belgijskiego matematyka Adolphe'a Quatelet'a, który szukał sposobu na łatwe i szybkie oszacowanie masy ciała pacjentów. Jednak dopiero w 1972 roku wskaźnik BMI został szerzej zaadoptowany i zaczął być używany na szeroką skalę do oceny masy ciała. Obecnie jest on używany na całym świecie jako szybkie narzędzie do oceny zdrowia i ryzyka związanego z nadwagą lub otyłością.

Jak obliczyć wskaźnik BMI?

Aby obliczyć swój wskaźnik BMI, możesz skorzystać z kalkulatora Dietly. W tym celu wystarczy, że wpiszesz swoją wagę i wzrost w odpowiednie pola i klikniesz przycisk "Oblicz". Kalkulator obliczy twoje BMI i wyświetli wynik wraz z odpowiednią kategorią wagową. Drugą opcją jest samodzielne obliczenie BMI poprzez podanie swojej wagi w kilogramach i swojego wzrostu w metrach. Następnie trzeba podzielić swoją wagę przez swój wzrost podniesiony do kwadratu. Wzór do obliczeń można zapisać następująco: BMI = masa ciała (kg) / wzrost (m)^2. Obliczony wynik to twoje BMI.

Prawidłowe normy wagowe BMI

Poniżej przedstawiamy normy wagowe wskaźnika BMI dla dorosłych kobiet i mężczyzn:

  • Niedowaga: poniżej 18,5
  • Prawidłowa masa ciała: 18,5-24,9
  • Nadwaga: 25-29,9
  • Otyłość I stopnia: 30-34,9
  • Otyłość II stopnia: 35-39,9
  • Otyłość III stopnia: powyżej 40

Należy jednak pamiętać, że normy te są uśrednione i mogą się różnić w zależności od populacji, wieku, płci i rasy. Wskaźnik BMI ma również swoje ograniczenia i nie jest precyzyjnym narzędziem w ocenie poziomu odżywienia organizmu. Może być niedokładny u osób o nieproporcjonalnie dużej masie mięśniowej, takich jak sportowcy, oraz u osób starszych, których masa mięśniowa może być mniejsza. Dlatego też, jeśli masz wątpliwości co do swojej wagi, najlepiej skonsultować się z lekarzem lub dietetykiem.